بخشنامه 83 سال 1401 ابلاغ فهرست تعرفه کالاهای اساسی

بخشنامه 83

ابلاغ فهرست اصلاح و بروز شده تعرفه های  کالاهای اساسی ، نهاده های کشاورزی و دامی ، دارو ، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد

♦️ اصلاح فهرست کالاهای اساسی ، نهاده های کشاورزی و دامی مشمول حقوق گمرکی یک درصد  - حذف ۹ ردیف  و اضافه شدن ۱۰ ردیف تعرفه

♦️  فهرست بروز شده تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل ۶۵۲ ردیف تعرفه مشمول حقوق گمرکی یک درصد

بخشنامه‌ جدبد بانک مرکزی جهت عدم خروج درصدی کالا

آخرین وضعیت نحوه تخصیص ارز واردات توسط بانک مرکزی

1. بر اساس تازه ترین تصمیمات ، اولویت کالایی ۲۷ به بعد در حال حاضر جزو کالاهای ممنوعه بوده و بابت این قبیل ثبت سفارشات گواهی ثبت آماری صادر نخواهد گردید .

 2. اولویت کالایی ۲۳ تا ٢٦ مشمول ارز اشخاص بوده و در حال حاضر ارز نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود
3. منبعد تا اطلاع ثانوی صرفا به اولویت های ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت .
4. درخصوص ثبت سفارشاتی که اولویت یک بوده و مشمول تخصیص ارز بانکی می باشند، در صورتی گواهی صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا قابل بررسی و رویت می باشد که وارد کننده نسبت به مراجعه به وزارت خانه مربوطه قبلا اقدام نموده باشد و بدین نحو نام وارد کننده در لیست مربوطه درج و توسط آن مرجع به بانک مرکزی منعکس شده باشد.

 5. بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی وارد کننده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا صرفا با انجام مکاتبه و ذکر دلایل و همچنين الصاق مستندات قابل استناد میسر خواهد بود.

خلاصه دستور العمل نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی سال 1399

افزایش مدت زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی

بخشنامه مهم بانک مرکزی در خصوص افزایش مدت زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی

 

Read more...

Subcategories