عبور تجارت با اوراسیا از مرز ۱میلیارد دلار

مدیرکل امور بین الملل گمرک ایران گفت: ارزش تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از زمان اجرای توافقنامه اقتصادی با این اتحادیه از مرز یک میلیارد دلار گذشته است.

مدیرکل امور بین الملل گمرک ایران : از زمان اجرای توافقنامه اوراسیا تاکنون حجم تجارت خارجی با این اتحادیه از مرز یک میلیارد دلار گذشته است.

حسین کاخکی در همایش صادرات- ترانزیت و اوراسیا : مجموع کشورهای اوراسیا  ۹۴ میلیون نفر جمعیت  داشته و در حوزه انرژی رتبه نخست، گاز رتبه دوم و تولید برق رتبه چهارم را دارا می باشد.

همچنین او تصریح کرد: چشم انداز بسیار خوبی برای اوراسیا دیده می شود، به خصوص اینکه برخی کشورها مانند هند مذاکراتی برای پیوستن به این اتحادیه را شروع کرده  و پیش بینی ها می گوید این کشور در آینده اقتصاد دنیا (سال ۲۰۲۵) تبدیل به کشور دوم اقتصاد دنیا پس از چین تبدیل شود.

همچنین کاخکی معتقد است: اکنون فرصت مناسبی برای ایفا کردن نقش محوری در اوراسیاست و باید بتوانیم از ظرفیت مناسب ترانزیت کشور و توان آن استفاده لازم را داشته باشیم.