اصلاح مصوبه دریافت عوارض فوب کالا

مصوبه دریافت عوارض فوب کالا اصلاح شد

 

هیات وزیران در جلسه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد اتاق تهران و با هدف حل مشکل واردکنندگان دارو، مواد اولیه و مواد بیولوژیک و بسته‌بندی و تجهیزات دامپزشکی و لوازم آزمایشگاهی در زمینه دریافت اخذ عوارض در زمان ثبت سفارش کالا، تصویب‌نامه مربوط به دریافت عوارض فوب کالا را اصلاح کرد

طبق این تصمیم گرفته شده، تعرفه‌های مربوط به تولیدات، واردات و کنترل کیفیت دارو شامل هر قلم دارو، مواد اولیه و مواد بیولوژیک و بسته‌بندی و تجهیزات دامپزشکی و لوازم آزمایشگاهی (قیمت فوب) به میزان ۱.۶۵٪ مبلغ فوب در مرحله ترخیص کالا از گمرک گرفته می‌شود

در موارد زیادی واردات کالا‌های ثبت شده به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، تامین و انتقال ارز، محدودیت زمانی مجوز‌های صادره و غیره امکان‌پذیر نبوده و در بخش عمده‌ای از موارد، عملیات تجاری منتهی به واردات کالا به کشور نشده اما عوارض یادشده در مرحله ثبت سفارش کالا دریافت شده است