آزاد شدن واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی با ارز نیمایی

طبق تصویب هیات وزیران و آنچه به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی که پیش از این تا پایان سال ۱۳۹۷ با ارز متقاضی آزاد بوده است، اکنون تا پایان سال ۱۳۹۹ و با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی آزاد می باشد و و شرایط آن اینگونه تغییر یافته است.