ابلاغ عدم نیاز به ارائه گواهی ⁧مفاصا حساب⁩ ⁧مالیاتی⁩ برای دریافت ⁧ ضمانت‌نامه بانکی⁩ و ⁧گشایش اعتباری