کشتیرانی ایران به عضویت مؤسسه رده بندی بی.وی درآمد

دستاوردی دیگر از برجام/ کشتیرانی ایران به عضویت مؤسسه رده بندی بی.وی درآمد
پذیرش عضویت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس از مصادیق بارز تغییر رویکرد جهانی به تحولات جاری جمهوری اسلامی ایران پس از برجام و افتخار بزرگی در جوامع و محافل بین المللی دریایی برای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود