استفاده از تسهیلات مسیر سبز

به اطلاع میرساند یکی از ملاکهای تولیدی بودن و استفاده از تسهیلات مسیر سبز (اخذ ضمانت نامه بانکی ) در سامانه گمرک ، ثبت نام در سایت  سامانه خدمات پس از ترخیص به آدرس http://wms.irica.co میباشد . لازم به ذکر است که اول باید انبار آن شرکت ثبت گردد و پس از ثبت انبار باید در قسمت  ثبت نام تولیدی اقدام به وارد کردن مشخصات خواسته شده طبق فایل پیوست نمایید. 

دانلود فایل