سقف مجاز کالای همراه مسافر

رییس کل گمرک

رئیس کل گمرک ایران: طبق مقررات فعلی هر مسافر می تواند معادل ۸۰ دلار کالای نو(غیر مستعمل) در زمان ورود به همراه داشته باشد . اگر افرادی که مازاد بر ۸۰ دلار کالا با خود وارد کشور کنند به طوری که سقف تجاری محسوب نشود گمرک می تواند  با اخذ دو برابر سود بازرگانی به مسافرین اجازه ترخیص کالا را بدهد .

مهدی اشرفی درباره افزایش نرخ تعرفه های گمرکی در سال آینده اظهار کرد: به طور کلی سیاست اصلی دولت کنترل نرخ تورم است. در نظر داریم هر عاملی که در نرخ تورم تاثیرگذار باشد را به نحوی مدیریت و کنترل کنیم. به این معنا که اگر نرخ تعرفه در افزایش نرخ تورم اثرگذار است به شکلی برنامه ریزی خواهیم کرد که در تورم اثر منفی نداشته باشد.